PERMAKÜLTÜR

Permakültür tarım uygulama biçimi yeni bir çiftçilik anlayışıdır ve bu anlayışın temelinde sürdürülebilirlik ve çevreye verilen olumsuzluğun en düşük seviyede bulunması bulunmaktadır. Bu yaklaşımda hayvanların kendilerini olabildiğince doğada bulunan maddelerle beslenmesi ve doğadan yararlanmasıdır. Bu yaklaşım sayesinde hem tarımsal hem hayvansal üretimde ekolojik/organik üretim yapılırken, verimliliğin en yüksek seviyede olması beklenmektedir.

Bu kavram sürdürülebilir insan yerleşimlerini yaratma amaçlı bir tasarım yaklaşımı olarak ifade etmektedir. Kalıcı tarım (permanent agriculture) ve kalıcı kültür (parmanent culture) kelime kaynaklarından türemiştir. Sistemin amacı kendi ihtiyaçlarını temin ederken çevresini sömürmeyen veya kirletmeyen, sürdürülebilir, doğal olarak sağlıklı uygulanabilir bir kurgu yaratmaktadır. Permakültür tasarımlar hem kırsalda hem de kentte uygulanabilir.

Ekolojik tarım, endüstriyel girdinin minimum düzeyde kullanıldığı sürdürülebilir tarım ve permakültür yaklaşımlı tarımsal üretimler yaygınlaştırılmalıdır ve endüstriyel tarımdan vazgeçilmelidir. Eğer vazgeçilmezse çiftçi kazancının büyük kısmını endüstriyel üreticiye verecek, tüketici endüstrinin zararlı üretimi ile beslenecek ve doğaya verilen zararın önü kesilmeyecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir